Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800

auteur(s): 
Annelies Tollet
impressum: 
Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800 / Annelies Tollet. Leuven: Provinciebestuur Vlaams-Brabant i.s.m. Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 2015, 240 pp., ill.

De culturele archiefinstellingen ADVN, Amsab-ISG, Kadoc-KU Leuven en Liberaal Archief werkten gezamenlijk aan de publicatie Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800. In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant stelden de centra zich tot doel na te gaan hoe de inwoners uit de regio’s die sinds 1995 Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen, in de voorbije twee eeuwen zijn omgegaan met de productie, distributie en consumptie van alcohol. De klemtoon ligt daarbij vooral op bier en jenever.

In het rijkelijk geïllustreerd boek over tweehonderd jaar drankcultuur komen diverse thema’s aan bod. In het verhaal wordt ook uitdrukkelijk stilgestaan bij het rijke erfgoed dat over dit alles in de provincie bewaard bleef. Het wordt vandaag in toenemende mate gekoesterd door diverse erfgoedactoren en door het brede publiek, ietwat parallel met de heropleving van het ambachtelijk brouwen, de herontdekking van verdwenen bieren en de opkomst van nieuwe brouwerijen en stokerijen.

Het boek is een van de resultaten van het gelijknamig onderzoeksproject.

 
28 euro
exclusief verzendkosten
te bestellen bij de Dienst Erfgoed – Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, tel. 016-26 76 77, erfgoed [at] vlaamsbrabant.be 

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief