Tentoonstelling “Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging”

Tentoonstelling “Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging”
praktisch: 
Campo Santo, Gent
13-06-2003 | 12:00
13-07-2003 | 17:00
contactpersoon: 
Frank Seberechts
organisator: 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – Museum van de Vlaamse Sociale Strijd (MVSS) en ADVN

Het gedenken en eren van overleden dierbare en vooraanstaande personen kent in onze samenleving een lange traditie. Dat is ook het geval in de Vlaamse beweging. Standbeelden, gedenkplaten, straatnaamborden en grafmonumenten getuigen hiervan.

 

De tentoonstelling “Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging” (Campo Santo, Gent, 13/6-13/7/2003) gaat dieper in op diverse aspecten van de stenen getuigenissen van de Vlaamse beweging. Ze behandelt onder meer de ontstaansgeschiedenis, de motieven die geleid hebben tot het gedenken van bepaalde figuren en gebeurtenissen, de wijze waarop dit gebeurde, de tegenkantingen waarmee de vereerders hadden af te rekenen en de evolutie in de perceptie van de geëerden.

 

Zo wordt getoond op welke wijze onze voorouders omgingen (en wijzelf omgaan) met het verleden van België, van Vlaanderen en van de Vlaamse beweging en met de mannen en vrouwen die hieraan gestalte hebben gegeven. Van Jan Breydel en Pieter De Coninck tot Hippoliet Meert en Filip De Pillecyn, van de Groeningerkouter tot de Kesterheide, van Heldenhulde tot Reinaert de Vos komen standbeelden, grafmonumenten en herdenkingssites tot leven. Er is aandacht voor de verering van de Vlaamse voormannen uit de middeleeuwen, de zestiende en de negentiende eeuw: helden en voorbeelden. Het monument bij uitstek van de Vlaamse beweging, de IJzertoren in Diksmuide, krijgt een speciale plaats in de tentoonstelling. Ook controversiële monumenten die de Tweede Wereldoorlog en de repressie met zich meedragen, worden getoond en verklaard. Tenslotte komt ook de popularisering van de verering aan bod, in de monumenten en gedenkplaten die, onder meer, door de VTB werden opgericht.

 

Het onderzoek naar de rituelen die gepaard gaan met de nagedachtenis, de viering of de verering van helden en voorbeelden verschaft meer inzicht in de complexiteit van de voorbije en de huidige maatschappij in het algemeen en van de Vlaamse beweging in het bijzonder.

 

De tentoonstelling is een van de realisaties van het onderzoeksproject "Monumenten en Vlaamse beweging" in het kader van het MVSS.

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's