Tentoonstelling “Pour les Flamands la même chose”

foto Pour les Flamands la même chose
praktisch: 
Museum Arnold Vander Haeghen, Gent
17-03-1994 | 12:00
17-04-1994 | 17:00

Aansluitend bij de beleidsopties van de Werkgroep Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van de Provincie Oost-Vlaanderen, leidde het ADVN-project over Vlaamse beweging en sociale beweging tot een tentoonstelling. Die ging door van 17 maart tot 17 april 1994 in het Museum A. Vander Haeghen in Gent.

 

Net zoals de gelijknamige publicatie behandelt de tentoonstelling de politieke en de sociaal-economische context waarin in de loop van de 19de eeuw zowel de Vlaamse beweging als de sociale beweging zich ontwikkelden. De afzonderlijke evolutie van beide bewegingen én de elementen die hen scheiden of verbonden, worden geschetst in een aantal ontwikkelingsfasen: de passieve of a-politieke fase (ca. 1830-1860 – de periode van de “taalminnaars” en culturele flaminganten en van de “democraten” als promotoren van een sociale beweging), de actieve of politieke fase (ca. 1860-1890 – de periode van kortstondige samenwerking tussen de progressieve flaminganten en de eerste arbeidersorganisaties, maar ook van een spoedige scheiding van de wegen en de opkomst van de Vlaamse Beweging en van het socialisme) en de maatschappelijke fase (ca. 1890-1914 – de periode waarin zowel de Vlaamse als de socialistische beweging doorbreken).

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's