Vlaamse beweging en sociale beweging (19de en begin 20ste eeuw)

foto Pour les Flamands la même chose
periode: 
1993 - 1994
opdrachtgever(s): 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – Museum van de Vlaamse Sociale Strijd (MVSS)
uitvoerder(s): 
Luc Boeva

In de context van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, een initiatief van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, werkte ADVN-medewerker Luc Boeva een project uit onder de titel Pour les Flamands la même chose. Het project resulteerde in een boek en een tentoonstelling.

 

Tentoonstelling en boek behandelen de politieke en de sociaal-economische context waarin in de loop van de 19de eeuw zowel de Vlaamse beweging als de sociale beweging zich ontwikkelden. De afzonderlijke evolutie van beide bewegingen én de elementen die hen scheiden of verbonden, worden geschetst in een aantal ontwikkelingsfasen: de passieve of a-politieke fase (ca. 1830-1860 – de periode van de “taalminnaars” en culturele flaminganten en van de “democraten” als promotoren van een sociale beweging), de actieve of politieke fase (ca. 1860-1890 – de periode van kortstondige samenwerking tussen de progressieve flaminganten en de eerste arbeidersorganisaties, maar ook van een spoedige scheiding van de wegen en de opkomst van de Vlaamse Beweging en van het socialisme) en de maatschappelijke fase (ca. 1890-1914 – de periode waarin zowel de Vlaamse als de socialistische beweging doorbreken). In een epiloog wordt ook kort ingegaan op de verdere evolutie (Eerste Wereldoorlog en Interbellum). Het werk eindigt met een selectieve vergelijking tussen de sociale taalgrenzen en de nationale en sociale bewegingen in het 19de-eeuwse Europa.

 

realisaties

tentoonstelling: “Pour les Flamands la même chose. Hoe de taalgrens ook een sociale grens was", Gent, Museum Arnold Vander Haeghen, 17/3/1994 tot 17/4/1994

publicatie: Luc Boeva, “Pour les Flamands la même chose” Hoe de taalgrens ook een sociale grens was, Gent, 1994 (Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 11)

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten