Tentoonstelling “Vlamingen, komt in massa”. De Vlaamse beweging als massabeweging

praktisch: 
Caermersklooster, Gent
06-01-2000 | 12:00
02-02-2000 | 17:00
contactpersoon: 
Guy Leemans & Mimesis, Antwerpen

De tentoonstelling Vlamingen, komt in massa werd opgebouwd uit acht onderdelen. Diverse originele stukken (vlaggen, foto's, affiches, drukwerk, filmbeelden) en beeldmontages schetsten een beeld van meer dan een eeuw Vlaamsgezinde manifestaties en straatacties. De onderdelen waren gewijd aan de volgende thema's: de Guldensporenvieringen, de landdagen, de Vlaamse beweging en pacifisme, de vernederlandsing van de Gentse universiteit, de IJzerbedevaarten, de amnestiebeweging, de zangfeesten en de acties voor de eentaligheid van Vlaanderen. Een tijdsband met de hoofdmomenten uit meer dan honderd jaar Vlaamse beweging plaatste de manifestaties in hun breder historisch kader. In de tijdsband werd ook het thema huldigingen en herdenkingen in de Vlaamse beweging uitgewerkt.

 

De tentoonstelling is een onderdeel van het onderzoeksproject De Vlaamse beweging als massabeweging in opdracht van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – Museum van de Vlaamse Sociale Strijd (MVSS).

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's