Daens in brons

periode: 
1985 - 1985
opdrachtgever(s): 
ADVN
uitvoerder(s): 
Reinoud D’Haese

Centraal in dit project staat de iconografie van de daensistische beweging. Omtrent de daensistische eersterangsfiguren – vooral Adolf en Pieter Daens – werden talrijke beelden, penningen, glasramen en vaandels vervaardigd, die vaak méér van piëteit dan van kunstzin getuigen. Het beeld van Adolf Daens van de hand van beeldhouwer Pieter-Jan Braecke vormt één der gelukkigste uitzonderingen op die regel. Dit bronzen beeld heeft zijn eigen geschiedenis: wellicht reeds in 1902 vervaardigd, werd het in 1908 plechtig onthuld te Aalst; enkele tientallen jaren later verdween het spoorloos en in 1985 werd het opnieuw gegoten door Bert Ghysels uit Erembodegem.

 

Dankzij het mecenaat van diverse personen en instellingen werd het ADVN eigenaar van het beeld. Het ADVN droeg het beeld in bruikleen over aan het Daensarchief en Museum van de Vlaamse Strijd (DAVS, Aalst), het in een geest van pluralisme opgerichte en beheerde centrum voor de studie van de daensistische beweging.

 

Ter gelegenheid van die bruikleengeving vond een academische zitting plaats in het stadhuis van Aalst en werd de brochure Daens in brons uitgegeven.

 

realisaties

– academische zitting: Aalst, Stadhuis, 29/11/1985
publicatie: Reinoud D’Haese, Daens in brons, Antwerpen, 1985

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten