Publicaties

auteur(s): 
Gertjan Willems & Bruno De Wever (red.)
Boektrailer Als anno 2020 een Vlaamse regering geleid door Vlaams-nationalisten inzet op een Vlaamse canon, weet ze waarom. De natie moet verbeeld worden om te kunnen bestaan. Dat is altijd zo geweest. Na 1830 gaven historici, literatoren, musici en...
auteur(s): 
Bruno De Wever, Frans-Jos Verdoodt & Antoon Vrints
Deze publicatie is de Engelse vertaling van het eerder in WT (2015-4) verschenen De Vlaamse patriotten en de natievorming. Hoe de Vlaamse natie ophield 'klein' te zijn . Het boekje verscheen als nummer 4 in de reeks NISE-Essays en werd gepresenteerd...
auteur(s): 
Miroslav Hroch
De Tsjechische historicus Miroslav Hroch (°Praag, 1932) heeft het onderzoek naar nationale bewegingen en nationalisme op belangrijke wijze beïnvloed, ook in Vlaanderen. Er werd dan ook wereldwijd al heel wat over hem gepubliceerd. Maar niet zo bekend is...
auteur(s): 
Josep Vall (ed.)
Op vraag van het Centre Maurits Coppieters (CMC) werkte het ADVN recent mee aan een Engelstalige brochure over de vele levens van de Vlaamse Volksunie-politicus Maurits Coppieters. Zijn leven lang combineerde hij zijn politieke carrière met een...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief