Publicaties

auteur(s): 
Miroslav Hroch
De Tsjechische historicus Miroslav Hroch (°Praag, 1932) heeft het onderzoek naar nationale bewegingen en nationalisme op belangrijke wijze beïnvloed, ook in Vlaanderen. Er werd dan ook wereldwijd al heel wat over hem gepubliceerd. Maar niet zo bekend is...
auteur(s): 
Josep Vall (ed.)
Op vraag van het Centre Maurits Coppieters (CMC) werkte het ADVN recent mee aan een Engelstalige brochure over de vele levens van de Vlaamse Volksunie-politicus Maurits Coppieters. Zijn leven lang combineerde hij zijn politieke carrière met een...
auteur(s): 
Luc Boeva
Territoriale grenzen zijn doorgaans het resultaat van een historisch proces. Grenzen behoren ook tot de praktijken en narratieven waarmee de identiteit van sociale groepen wordt gevormd. Het territoriale is daarbij fundamenteel voor het nationalisme, met...
auteur(s): 
Frank Seberechts
Net als na de stichting van België heeft ons land in 2017 een liberale premier. Maar het federale België van vandaag lijkt in niets meer op de unitaire staat die in 1830 het licht zag. Waar België oorspronkelijk Franstalig moest zijn, is vandaag een...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief