Publicaties

auteur(s): 
Ludo Simons, Paul Van Grembergen, Frans-Jos Verdoodt
inhoud – Het langste jaar (red.) – Reflecties bij een verjaardag / Frans-Jos Verdoodt – Geleerd om op eigen benen te staan / Ludo Simons – Het water wordt steeds minder diep / Paul Van Grembergen – De geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en van...
auteur(s): 
Luc Boeva, Frank Seberechts, Koen Van Keer, Frans-Jos Verdoodt
inhoud – Als een lichte duif. Aan de lezer / Frans-Jos Verdoodt – Driekoningengesprekken (red.) – Familiegeschiedenis in het ADVN / LB – Het ADVN digitaliseert waardevolle nitraatfilms / KVK – Archiefbank Vlaanderen. Een register van private archieven /...
auteur(s): 
Luc Boeva, Frans-Jos Verdoodt
inhoud – Denken en blijven denken, formuleren en blijven formuleren. Aan de lezer / Frans-Jos Verdoodt – Twintig jaar ADVN. Programma (red.) – Het archievenoverzicht van het ADVN / LB – Tentoonstelling twintig jaar ADVN / LB – De geschiedschrijving van...
auteur(s): 
Marleen Abelshausen, Luc Boeva, Frank Caestecker, Frank Seberechts, Frans-Jos Verdoodt
inhoud – Voor zo’n vlag gaat de mast uit. Aan de lezer / Frans-Jos Verdoodt – Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging. Fototentoonstelling / FS – Vlamingen vissen in de Argentijnse waters. Een migratie-verhaal / FC – Het Fonds Cyriel...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief