Dialoog: Romain Vanlandschoot

Dialoog: Romain Vanlandschoot
praktisch: 
ADVN, leeszaal
08-05-2015 | 14:30
soort: 
lezing
contactpersoon: 
Sophie Gyselinck

Hugo Verriest, wegbereider voor een progressieve Vlaamse beweging?

Op vrijdag 8 mei houdt Romain Vanlandschoot een voordracht over zijn recent verschenen biografie van Hugo Verriest. Hij licht er voornamelijk de nieuwe inzichten toe die zijn onderzoek naar deze interessante figuur opleverde. Ongekende en verrassende onderzoeksresultaten op meerdere domeinen. Om er enkele te noemen: Verriest zijn levenslange aandacht voor de sociologische verfransingsdruk, zijn radicale afwijzing van het West-Vlaams particularisme, zijn bestendige ijver voor de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs of zijn creatie van een eigen katholiek en Vlaams jeugdwerk en tot slot een imposante reeks ontmoetingen met onder meer Peter Benoit, Julius De Geyter, Emmanuel Hiel, August Vermeylen en Maurits Sabbe.

 

Romain Vanlandschoot (°1933) is een eminent kenner van de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Hij publiceerde onder meer de gewaardeerde biografie van Albrecht Rosenbach (Tielt, 2002) en een veelbesproken biografie van priester-dichter Cyriel Verschaeve (Kapelaan Verschaeve. Biografie, Gent-Tielt, 1998). Hij werkte tevens mee aan de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en is de biograaf van Joris Lannoo.

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Fototentoonstelling

De fototentoonstelling Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog te bezichtigen:

 

- van 17 november tot 15 december 2016
Paterskerk in Roeselare
- van 25 maart tot 30 april 2017
IJzertoren in Diksmuide
- van 22 juni tot 16 juli 2017
Keunekapel in
Koksijde
- van 26 oktober tot 16 november 2017
Gemeentelijke bibliotheek Putte

- 4 augustus tot 23 september 2018
Stadhuis Zoutleeuw
- van 1 oktober 2018 tot 30 november 2018
Gemeente Lebbeke
- van 4 december 2018 tot 4 januari 2019

Sint-Benedictuskerk Mortsel

 

Meer info over het traject of de uitlening van deze tentoonstelling: publiekswerking [at] advn.be