Peristyle

Nieuwe publicatie

Als anno 2020 een Vlaamse regering geleid door Vlaams-nationalisten inzet op een Vlaamse canon, weet ze waarom. De natie moet verbeeld worden om te kunnen bestaan. Dat is altijd zo geweest. Na 1830 gaven historici, literatoren, musici en beeldende kunstenaars mee vorm aan een Belgische identiteit. In deze context ontwikkelde zich gaandeweg ook een Vlaams natievormingsproject in, naast en tegen de Belgische samenhorigheid. Vandaag vraagt de Vlaamse regering aan de publieke omroep en de film- en literatuurfondsen om de Vlaamse identiteit te versterken, terwijl Vlaamse nieuwsmedia dag in dag uit Vlaanderen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten.

Bruno De Wever en Gertjan Willems brachten historici, media- en communicatiewetenschappers, politicologen en taal- en letterkundigen samen om een interdisciplinair verhaal te vertellen over media en Vlaamse natievorming.
 
Gertjan Willems & Bruno De Wever (red.),
De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen
Antwerpen, Peristyle, 2020, 381 pp., ill., ISBN  9789082684032

29,95 euro, exclusief verzendkosten

Bestel

 

In het boek ontdek je de volgende bijdragen:

 • Inleiding / Gertjan Willems & Bruno De Wever
 • Verbeeld en heers? Een korte geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen / Bruno De Wever & Gertjan Willems
 • Taalzorg in de Vlaamse media / Sarah Van Hoof
 • Natieconstructie als kleine provocatie van onze literatuurwetenschap / Kris Humbeeck
 • Hoe Vlaanderen leerde lezen. Het boekbedrijf en de Vlaamse natievorming / Kevin Absillis
 • Periodieke pers en Vlaamse identiteitsvorming (1830-1914) / Sebastiaan Vandenbogaerde
 • Pers en natievorming in Vlaanderen sinds de Eerste Wereldoorlog / Els De Bens, Karin Raeymaeckers & Karel Van Nieuwenhuyse
 • Film en natievorming in Vlaanderen / Gertjan Willems, Daniël Biltereyst & Roel Vande Winkel
 • Nationale identiteit in het beleid en de fictieprogramma's van de Vlaamse televisie / Hilde Van den Bulck & Alexander Dhoest
 • Een slogan voor een dunne ideologie: Een intertekstuele en intermediale analyse van de flamingantische topos 'Omdat ik Vlaming ben' / Marnix Beyen
 • Het Vlaams Blok/Belang en de media: een haat-haat verhouding? / Benjamin De Cleen, Peter Van Aelst & Knut De Swert