Projecten

2014 - 2016
Het project ‘Heldenhulde’ werd opgestart in 2014, in het kader van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog, naar een idee van Verbond VOS vzw, Vlaamse...
2014 - 2015
De culturele archiefinstellingen KADOC-KU Leuven, Amsab-ISG, ADVN en Liberaal Archief presenteerden op 24 oktober 2015 hun gezamenlijke publicatie Vlaams-...
2012 - 2014
Het is een opvallend verschijnsel: zowat iedereen die vandaag in het Meetjesland woont, hoort oudere familieleden vroeg of laat vertellen over verwanten die,...
2003 - 2013
Vele verenigingen willen terecht bijzondere aandacht besteden aan hun jubileumjaren. Daarom organiseert de Provincie Vlaams-Brabant een cursusreeks die een...

Pagina's

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten