Projecten

2000 - 2005
De provincie Antwerpen heeft een boeiend verleden. De provinciale instellingen in hun huidige vorm dateren van 1836, toen de provinciewet van kracht werd. Maar...
1999 - 2003
Het gedenken en eren van overleden dierbare en vooraanstaande personen kent in onze samenleving een lange traditie. Dat is ook het geval in de Vlaamse beweging...
1997 - 2002
Reimond Speleers (Waasmunster 1876–Aalst 1951) is in de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging ten onrechte een onbekende gebleven.
2002 - heden
Archiefpunt (vroeger Archiefbank Vlaanderen) realiseert een centrale databank van de Vlaamse private archieven. De bedoeling is dit erfgoed integraal in kaart...

Pagina's

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten