Projecten

2002 - heden
Archiefbank Vlaanderen realiseert een centrale databank van de Vlaamse private archieven. De bedoeling is dit erfgoed integraal in kaart te brengen en hierdoor...
1997 - 2002
Reimond Speleers (Waasmunster 1876–Aalst 1951) is in de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging ten onrechte een onbekende gebleven.
2001 - heden
Tussen 1979 en 2002 verschenen zeven delen Bibliografie van de Vlaamse Beweging. De publicaties beschrijven de productie van en betreffende de Vlaamse beweging...
1989 - 2001
In de roman De Archivaris van de Amerikaanse schrijfster Martha Cooley (Amsterdam, Prometheus, 1998) staat het beroep uit de titel symbool voor de begrippen...

Pagina's

Boer vindt land

Afgelopen jaar werd het project Boer vindt land een nieuw leven ingeblazen. Een website met beeld- en geluidsfragmenten vertolkt de belevenissen van anderhalve eeuw trans-atlantische migratie. Herontdek en beleef opnieuw. www.boervindtland.be

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: