Projecten

1986 - 1992
“De Beweging in Huis”. Vlaamse huizen tijdens het interbellum is de achtste bijdrage tot de uitbouw van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, een...
1990 - 1991
Begin 1990 nam het Verbond VOS het initiatief voor de oprichting van het “Herdenkingscomité 100 jaar Hendrik Borginon”. Samen met een aantal verenigingen,...
1984 - 1986
Het Project mondelinge geschiedenis is een van de eerste projecten die door het ADVN werden aangevat. In de periode 1984-1986 kende het een aanzienlijke...
1985 - 1985
Centraal in dit project staat de iconografie van de daensistische beweging. Omtrent de daensistische eersterangsfiguren – vooral Adolf en Pieter Daens – werden...

Pagina's

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten