Projecten

2006 - 2008
Grootstedelijke emigratie zet de samenleving in de gebieden eromheen onder druk. De ingrijpende veranderingen die daarmee gepaard gaan, zijn overal ter wereld...
2006 - 2008
Vanuit zijn Vlaamsgezindheid én door zijn vertrouwdheid met de propagandatechnieken, vervulde Clemens De Landtsheer een pioniersrol bij het gebruik van het medium film.
2000 - 2005
De provincie Antwerpen heeft een boeiend verleden. De provinciale instellingen in hun huidige vorm dateren van 1836, toen de provinciewet van kracht werd. Maar...
1999 - 2003
Het gedenken en eren van overleden dierbare en vooraanstaande personen kent in onze samenleving een lange traditie. Dat is ook het geval in de Vlaamse beweging...

Pagina's

Boer vindt land

Afgelopen jaar werd het project Boer vindt land een nieuw leven ingeblazen. Een website met beeld- en geluidsfragmenten vertolkt de belevenissen van anderhalve eeuw trans-atlantische migratie. Herontdek en beleef opnieuw. www.boervindtland.be

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: