Projecten

2006 - 2008
Grootstedelijke emigratie zet de samenleving in de gebieden eromheen onder druk. De ingrijpende veranderingen die daarmee gepaard gaan, zijn overal ter wereld...
2006 - 2008
Vanuit zijn Vlaamsgezindheid én door zijn vertrouwdheid met de propagandatechnieken, vervulde Clemens De Landtsheer een pioniersrol bij het gebruik van het medium film.
2000 - 2005
De provincie Antwerpen heeft een boeiend verleden. De provinciale instellingen in hun huidige vorm dateren van 1836, toen de provinciewet van kracht werd. Maar...
1999 - 2003
Het gedenken en eren van overleden dierbare en vooraanstaande personen kent in onze samenleving een lange traditie. Dat is ook het geval in de Vlaamse beweging...

Pagina's

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: