Projecten

2010 - 2012
Voor het onderzoeksproject Met toeters en bellen. Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant, 19de en 20ste eeuw richtten medewerkers van Amsab-ISG, Kadoc-...
2007 - 2009
In 2007 startte het ADVN een project omtrent Maurits Coppieters. Het project ontstond vanuit de overweging dat de in 2005 overleden Coppieters een bijzondere betekenis had inzake de emancipatie van de gemeenschap in Vlaanderen in de brede zin van het woord.
2006 - 2008
Grootstedelijke emigratie zet de samenleving in de gebieden eromheen onder druk. De ingrijpende veranderingen die daarmee gepaard gaan, zijn overal ter wereld...
2006 - 2008
Vanuit zijn Vlaamsgezindheid én door zijn vertrouwdheid met de propagandatechnieken, vervulde Clemens De Landtsheer een pioniersrol bij het gebruik van het medium film.

Pagina's

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten