Projecten

1992 - 1995
De referaten die traditioneel de jaarlijkse Algemene Vergadering van het ADVN afsloten, werden van oktober 1993 af opgenomen in een reeks van voordrachten die...
1993 - 1994
In de context van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, een initiatief van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, werkte ADVN-medewerker Luc Boeva een...
1990 - 1993
De afdeling beeld & geluid bevat o.a. een tweehonderdtal afdelingsvlaggen van het Verbond VOS, hoofdzakelijk uit het interbellum. Die verzameling bestaat...
1986 - 1992
“De Beweging in Huis”. Vlaamse huizen tijdens het interbellum is de achtste bijdrage tot de uitbouw van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, een...

Pagina's

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: