Projecten

1993 - 1996
Ondanks zijn vroegtijdig overlijden, biedt de figuur Herman Van den Reeck (1901-1920) voldoende stof voor een brede wetenschappelijke reflectie. Daarvoor zijn...
1992 - 1995
De referaten die traditioneel de jaarlijkse Algemene Vergadering van het ADVN afsloten, werden van oktober 1993 af opgenomen in een reeks van voordrachten die...
1993 - 1994
In de context van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, een initiatief van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, werkte ADVN-medewerker Luc Boeva een...
1990 - 1993
De afdeling beeld & geluid bevat o.a. een tweehonderdtal afdelingsvlaggen van het Verbond VOS, hoofdzakelijk uit het interbellum. Die verzameling bestaat...

Pagina's

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten