Projecten

1998 - 2000
Sinds het ontstaan van de Vlaamse beweging hebben talrijke generaties Vlaamsgezinden deelgenomen aan talloze manifestaties met een min of meer massaal karakter...
1997 - 1998
Met het oog op de honderdste verjaardag van de geboorte van Jef Van Extergem werd de Werkgroep Jef Van Extergem 100 opgericht, waarvan het ADVN één der...
1996 - 1996
Na de viering in Mortsel (december 1992) van de honderdste geboorteverjaardag van Albrecht Pil en Marie van Gastel, werd een beperkte werkgroep gevormd die...
1993 - 1996
Ondanks zijn vroegtijdig overlijden, biedt de figuur Herman Van den Reeck (1901-1920) voldoende stof voor een brede wetenschappelijke reflectie. Daarvoor zijn...

Pagina's

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: